SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
6.12.2022
Uznesenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Uznesenia
6.12.2022
Zápisnica zo zasadnutia OZ_29.6.2020.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Zápisnica zo zasadnutia OZ_29.6.2020.
6.12.2022
Uznesenia.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Uznesenia.
6.12.2022
Návrh VZN č.1/2020.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Návrh VZN č.1/2020.
6.12.2022
Návrh VZN č.2/2020.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Návrh VZN č.2/2020.
6.12.2022
Zápisnica OZ a uznesenia_23.4.2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Zápisnica OZ a uznesenia_23.4.2020
6.12.2022
Mimoriadne zasadnutie OZ. Pozvánka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Mimoriadne zasadnutie OZ. Pozvánka
6.12.2022
Program.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Program.
6.12.2022
Usmernennie hlavného hygienika SR v súvislosti ochorením COVID-19
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Usmernennie hlavného hygienika SR v súvislosti ochorením COVID-19
6.12.2022
Karanténne opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Karanténne opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
6.12.2022
Zápisnica zo zasadnutia OZ_9.3.2020.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Zápisnica zo zasadnutia OZ_9.3.2020.
6.12.2022
Uznesenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Uznesenia
6.12.2022
Záverečný účet Obce Belín za rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Záverečný účet Obce Belín za rok 2019
6.12.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Belín za rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Belín za rok 2019
6.12.2022
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019
6.12.2022
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
6.12.2022
Zápisnica_OZ_3.12.2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Zápisnica_OZ_3.12.2019
6.12.2022
Návrh VZN_od 1. 11.2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Návrh VZN_od 1. 11.2019
6.12.2022
Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
6.12.2022
Zápisnica OZ_18.9.2019.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Zápisnica OZ_18.9.2019.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Belín je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00 - 12:00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 08:00 -12:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 08:00 -12:00