SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
6.12.2022
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 29.1.2016
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 29.1.2016
6.12.2022
Dohoda č. 25/2016/MPO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Dohoda č. 25/2016/MPO
Popis o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce
6.12.2022
Protokol č. 24/2016/MPO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Protokol č. 24/2016/MPO
Popis o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku, majetkových práv a záväzkov do majetku obce
6.12.2022
Voľba hlavného kontrolóra obce Belín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Voľba hlavného kontrolóra obce Belín
6.12.2022
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15. 12. 2015
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15. 12. 2015
6.12.2022
Kúpna zmluva: Magdaléna Škvareniaková - obec Belín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Kúpna zmluva: Magdaléna Škvareniaková - obec Belín
6.12.2022
D O T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Belínna roky 2015 – 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov D O T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Belínna roky 2015 – 2022
6.12.2022
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
6.12.2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní auditorských služieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní auditorských služieb
6.12.2022
Správa audítora o výsledku overenia účtovnej uzávierky k 31. 12. 2014
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Správa audítora o výsledku overenia účtovnej uzávierky k 31. 12. 2014
6.12.2022
Kúpna zmluva: Irena Kmeťová - obec Belín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2022
Názov Kúpna zmluva: Irena Kmeťová - obec Belín
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Belín je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00 - 12:00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 08:00 -12:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 08:00 -12:00