SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Všeobecné dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
29.11.2023
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2023
Názov Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
29.11.2023
Zásady hospodárenia s majetkom obce Belín
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2023
Názov Zásady hospodárenia s majetkom obce Belín
6.6.2023
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BELÍN NA II.POLROK 2023
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2023
Názov NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BELÍN NA II.POLROK 2023
6.6.2023
Individuálna výročná správa za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2023
Názov Individuálna výročná správa za rok 2022
6.6.2023
Stan. HK k ZÚ 2022 Belín
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2023
Názov Stan. HK k ZÚ 2022 Belín
6.6.2023
Program OZ-Belín 12.06.2023
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2023
Názov Program OZ-Belín 12.06.2023
10.3.2023
Individuálna výročná správa Obce Belín za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 10.3.2023
Názov Individuálna výročná správa Obce Belín za rok 2022
6.12.2022
Návrh plánu činnosti HK na rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Návrh plánu činnosti HK na rok 2023
6.12.2022
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
6.12.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade obce za r. 2021
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade obce za r. 2021
6.12.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Belín na I. polrok 2021
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Belín na I. polrok 2021
6.12.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
6.12.2022
Vyhlásenie osoby
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Vyhlásenie osoby
6.12.2022
Výročná správa za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Výročná správa za rok 2017
6.12.2022
Auditorská správa 2017
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Auditorská správa 2017
6.12.2022
Adítorská správa_2016
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Adítorská správa_2016
6.12.2022
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Belín
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Belín
6.12.2022
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Belíne
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Belíne
6.12.2022
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
Detail dokumentu
Dátum 6.12.2022
Názov Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Belín je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00 - 12:00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 08:00 -12:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 08:00 -12:00