SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Z histórie obce

Obec leží v Rimavskej kotline v plytkej dolinke Belínskeho potoka, južne od Rimavskej Soboty v nadmorskej výške 219 m na výmere 420 ha. Povrch chotára je odlesnený, zvyšky dubového lesa sú len v severnej časti územia. Nachádza sa tu minerálny prameň kyselka.

  Obec vznikla koncom 12. storočia. Spomína sa v roku 1349, keď patrila Bellényiovcom. Názov obce sa postupne menil na Beleyn (1349), Beljn (1808) a od roku 1920 Belín ( maďarsky Bellény).

   V roku 1427 tu bolo 8 samôt. Spustla za tureckých vpádov. Po znovuosídlení sa Belín zmenil na zemiansku obec. V 15. - 16. st. bola obec v držbe rodiny Bellényiovcov. Až po roku 1773 sa zase stal urbárskou obcou, v ktorej žilo 11 rodín urbárnikov (8 rodín Husztiovcov, 2 rodiny Istvánovcov a 1 rodina  Tóthová) a dve rodiny želiarov. Roku 1828 tu žilo 176 obyvateľov v 23 domoch. Okrem poľnohospodárstva sa venovali výrobe metiel a kief. V roku 1863 bol v obci postavený kostol v neskorom klasicistickom štýle. Po r. 1918 sa obec stala čisto poľnohospodárskou.       

  V dvadsiatych rokoch sa sem prisťahovali Slováci z okolia Detvy, Vígľaša, Bacúcha a Hriňovej, ktorí si tu postavili domy a hospodárili na kúpených poliach, tkali obrusy, uteráky, vankúše. Mnohí obyvatelia obce odchádzali za prácou do fabrík v Podbrezovej, Brezne alebo na sezónne práce do Čiech. V roku 1933 postavili v obci školu. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec bola oslobodená sovietskou armádou 19. decembra 1944 vojakmi II. ukrajinského frontu maršala Malinovského. V roku 1956 bolo v obci založené JRD s počtom členov 21, ktorí vložili do družstva vyše 100 ha pôdy. V roku 1961 s začala výstavba cesty cez obec. V r. 1965 prešlo JRD pod Štátne majetky, kde pracovala väčšina obyvateľov obce. V roku 1969 sa začala výstavba budovy obecného úradu (vtedy MNV). Dokončená bola v roku 1974.

   Už pred rokom 1989 mnoho obyvateľov obce dochádzalo do zamestnania mimo obec. Po roku 1989, keď sa zrušil štátny majetok, sa ich počet ešte zvýšil. V súčasnosti je v obci vysoká nezamestnanosť. Dvaja súkromne hospodáriaci roľníci poskytujú len sezónne práce. Nezamestnaní vykonávajú aktivačné práce pri Obecnom úrade v Belíne.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Belín je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 4 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00 - 12:00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 08:00 -12:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 08:00 -12:00