Výmena okien na obecnom úrade
  Začiatkom marca 2014 sa na budove obecného úradu uskutočnila výmena starých okien za plastové, čo by malo prispieť zabráneniu úniku tepla v zimných mesiacoch a k uľahčeniu ich údržby a čisteniu.
Váľanie mája
   6. júna 2014 chlapi z dediny bezpečne zvalili kmeň stromu - máj, symbol jari, ktorý slávnostne postavili začiatkom mája pre ženy a mladé dievčatá z obce.
Dobrovoľný hasičský zbor
Belínsky dobrovoľný hasičský zbor na súťaži v Rimavských Janovciach v júni 2014.
V júl 2014 sme si svojpomocne opravili fasádu hasičskej zbrojnice.
   Dňa 26. júla 2014 sa v obci Belín uskutočni I. ročník  súťaže  dobrovoľných hasičských zborov pod názvom Memoriál Jozefa Očenáša. Akciu zorganizoval DHZ v Belín v spolupráci s Okresným výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany na čele s jeho riaditeľkou Ing. Jozefínou Očenášovou.
   Súťaž otvorila Ing. Očenášová, dcéra Jozefa Očenáša, ktorý bol dlhoročným predsedom DHZ v Belíne a uplynul rok od jeho predčasnej  smrti..Po nej privítal prítomných starosta obce Ivan Očenáš. Básničku o hasičoch predniesla Petra Maršíková. Súťažilo sa v požiarnom útolu na terč. I keď záujem o súťaž prejavili okrem domácich len obce Bottovo a Pavlovce, súťažiacim to neubralo na odhodlaní zviťaziť. Z Bottova prišli dokonca dve družstvá - ženské a mužské. Hasiči pripravili súťaž aj pre deti, ktoré prúdom vody mali zhodiť čo najviac plechoviek.
   Víťazom súťaže sa stal DHZ Bottovo, domáci získali 2. miesto. Pre súťažiacich boli pripravené aj ceny, ktoré zabezpečil OV DPO v Rimavskej Sobote. Po odovzdaní cien bolo pre súťažiacich i divákov pripravené občerstvenie.
Oprava  hasičskej zbrojnice
Back
Next
Memoriál Jozefa Očenáša