Z. Huszty © 2014   
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Pondelok: 08:00 - 12:00

Streda: 08:00 -12:00

Piatok: 08:00 - 12:00
Stránkové dni:
      Urbárske pozemkové spoločenstvo        Belín
Ivan Očenáš  - starosta
Michal Matéčka - zástupca starostu
Vladimír Bendík - poslanec
Ján Žilík ml.- poslanec
Ondrej Macúrik - poslanec
Milan Macúrik - poslanec

Komisie:

Komisia verejného poriadku:
Milan Macúrik (predseda),Ján Žilík ml., Vladimír Bendík, Michal Matéčka, Ondrej Macúrik