OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
Ivan Očenáš  - starosta
Michal Matéčka - zástupca starostu
Vladimír Bendík - poslanec
Ján Žilík ml.- poslanec
Ondrej Macúrik - poslanec
Milan Macúrik - poslanec
Komisie:

Komisia verejného poriadku:
Milan Macúrik (predseda),Ján Žilík ml., Vladimír Bendík, Michal Matéčka, Ondrej Macúrik